Skip to main content
Sau

Giờ Mở Cửa

Buffet sáng:

Thứ Hai - Thứ Sáu | 5:45 - 10:00

Thứ Bảy - Chủ Nhật | 5:45 - 10:30

Buffet trưa:

Thứ Hai - Thứ Sáu | 11:30 - 14:30

Thứ Bảy | 12:00 - 14:30

Chủ Nhật | 12:00 - 15:00

Buffet tối:

Thứ Hai - Chủ Nhật | 18:00 - 21:30

Thực đơn gọi món: 6:00 - 21:30

ĐẶT NGAY